country
Skontaktuj się z nami
Funkcje i podstawowe konfiguracje drutu PTCA

Funkcje i podstawowe konfiguracje drutu PTCA

Mały drut PTCA jest przeznaczony do kierowania naczynia krwionośnego do odcinka chorego lub naczynia krwionośnego. Gdy końcówka urządzenia dotrze do miejsca przeznaczenia, działa jako przewodnik, a większe cewniki mogą szybko za nim podążać, aby ułatwić dostarczenie do miejsca leczenia.


Wiele głównych drutów PTCA jest stosowanych w celu ułatwienia zakładania cewników rozszerzających balon podczas przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) i przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA).


PTCA odnosi się do angioplastyki wykonywanej w tętnicach wieńcowych, podczas gdy PTA odnosi się do angioplastyki wykonywanej w innych tętnicach.


1. cechy drutu PTCA


ThePrzewód PTCAMa wypychalność, zwrotność, moment obrotowy i nieprzezroczystość. Możliwość przesuwania to siła wymagana do przesunięcia drutu PTCA. Zwrotność to zdolność i szybkość reakcji końcówki drutu do poruszania się po naczyniach krwionośnych. Moment obrotowy to reakcja operatora na przewód podczas żeglugi statku. Nieprzezroczystość to jej widoczność w obrazowaniu perspektywicznym.


2. dwie podstawowe konfiguracje dla drutu PTCA


Solidny drut stalowy lub nitinolowy i drut pełny owinięty w mniejsze cewki lub warkocze. Zwinięte lub plecione druty zapewniają dużą elastyczność, zdolność popychania i odporność na załamanie.


Drut nitinolowy, stosowany samodzielnie lub pleciony ze stali nierdzewnej, pomaga zwiększyć elastyczność i umożliwia powrót drutu PTCA do pierwotnego kształtu po przejściu przez kręte segmenty naczyń krwionośnych. Drut prowadzący ma zwykle miękką końcówkę i twardy korpus, aby ułatwić nawigację końcówki, a twardsza część drutu prowadzącego zapewnia dobrą wypychalność.