country
Skontaktuj się z nami
Procedura i przedmiot korzystania z monitora EKG

Procedura i przedmiot korzystania z monitora EKG

Ⅰ. Wprowadzenie monitora EKG


Monitor EKG to przyrząd podłączony do łóżka pacjenta, który może stale monitorować różne parametry fizjologiczne lub określone stany pacjenta oraz wyświetlać alarmy lub zapisy.


Monitory EKG są coraz bardziej preferowane i na których polega personel medyczny, ich pacjenci i krewni ze względu na ich wysoką dokładność, wygodę i praktyczność. W codziennym stosowaniu należy zwrócić uwagę na prawidłowe działanie, konserwację, użytkowanie i pielęgnację subtelnych aspektów, co przyniesie większą wygodę personelowi medycznemu i zapewni dobrą pomoc w poprawie jakości opieki medycznej, takiej jakPrzenośny monitor EKG z przewodami.


Monitory EKG są szeroko stosowane w praktyce klinicznej. Są one najczęściej używane do monitorowania stanu pacjenta i są dobrym pomocnikiem dla personelu pielęgniarskiego. Klinicznie, różne marki i funkcje monitorów EKG mogą mieć nieco inne instrukcje użytkowania, ale większość marek jest następująca.‍


Tak. Kroki korzystania z monitora EKG


Metody użycia różnią się odProducenci sprzętu medycznegoDo modeli. Kroki są z grubsza następujące:


1. włącz zasilanie


2. Podłączyć do monitora EKG, zwykle za pomocą symulowanych prowadnic kończyn (czerwonych, żółtych, niebieskich i czarnych, tj. prawej kończyny górnej, lewej kończyny górnej, lewej kończyny dolnej, prawej kończyny dolnej), lub w zależności od stanu pacjenta można wybrać połączenie ołowiu serca, A każde złącze jest oznaczone odpowiednim alfabetem angielskim.


3. Podłącz sondę tlenu we krwi, zwróć uwagę, że czerwona powierzchnia emitująca światło i paznokcie są blisko


4. podłącz mankiet, aby dostosować czas pomiaru ciśnienia krwi


Ⅲ. Korzystanie z monitora EKG


Pacjenci w stanie krytycznym wymagają ciągłego monitorowania EKG tętna, rytmu i temperatury ciała, oddychania, ciśnienia krwi, pulsu i przezskórnego nasycenia tlenem.