country
Skontaktuj się z nami
Jak działa generator koncentratora tlenu?

Jak działa generator koncentratora tlenu?

Generator koncentratora tlenu to urządzenie medyczne służące do dostarczania tlenu osobom z chorobami układu oddechowego. Osoby z niskim stężeniem tlenu we krwi zazwyczaj potrzebują generatora koncentratora tlenu, aby zastąpić tlen.


Pomyśl o generatorze koncentratora tlenu jak o klimatyzatorze okiennym. Odbiera powietrze, zmienia je i dostarcza w innej formie. Koncentrator pobiera powietrze i oczyszcza je do użytku osobistego przez osoby, które potrzebują tlenu medycznego z powodu niskiego poziomu tlenu we krwi.


Jak działa generator koncentratora tlenu?


  • Sprężone powietrze służy jako mechanizm chłodzący, aby zapobiec przegrzaniu koncentratora;

  • Wdycha otaczające powietrze;

  • Ustawienia dostawy są dostosowywane za pomocą interfejsów elektronicznych;

  • Azot jest usuwany z powietrza przez łóżko sitowe i filtry;

  • Oczyszczony tlen jest dostarczany przez maskę lub kaniulę nosową.


Generator koncentratora tlenu jest również wyposażony w specjalne filtry i łóżka sitowe, które pomagają usunąć azot z powietrza, aby zapewnić, że całkowicie oczyszczony tlen jest dostarczany pacjentom. Urządzenia te są również wyposażone w elektroniczny interfejs użytkownika, dzięki czemu można dostosować poziom stężenia tlenu i ustawienia dostawy. Następnie wdychasz tlen przez kaniulę nosową lub specjalną maskę.


Zwykle mierzy się moc generatora koncentratora tlenu w LPM (litry na minutę). Twój lekarz określi poziom potrzebnego tlenu, który może się różnić podczas odpoczynku, snu i ćwiczeń.


Jaka jest zasada generatora koncentratora tlenu?


Generator koncentratora tlenu odnosi się do medycznego systemu wytwarzania tlenu PSA na sicie molekularnym. Wykorzystuje sito molekularne jako adsorbent do wykorzystania właściwości sita molekularnego w celu zwiększenia zdolności adsorpcyjnej azotu (adsorbatu) w powietrzu podczas zwiększania ciśnienia, i zmniejszyć zdolność adsorpcji azotu w powietrzu podczas rozprężania. Tworzy to szybki proces cyrkulacji adsorpcji pod ciśnieniem i desorpcji rozprężającej, co umożliwia oddzielenie tlenu i azotu w powietrzu. Dwutlenek węgla, kwasy gazowe i inne tlenki gazowe w powietrzu są substancjami wysoce polarnymi i są trudne do przejścia przez sito molekularne, zapewniając w ten sposób czystość wytwarzanego tlenu ponad 93%.


Zakres zastosowania medycznego generatora koncentratora tlenu


Medyczny generator koncentratora tlenu ma szeroki zakres zastosowań, ale głównie dzieli się na trzy kategorie.


  • Pierwsza jest do użytku medycznego, gdzie niektóre choroby układu oddechowego lub przewlekła obturacyjna choroba płuc mogą wymagać zaopatrzenia w tlen. W takim przypadku potrzebny jest medyczny generator koncentratora tlenu. Oczywiście, inni ciężcy pacjenci z niedotlenieniem, tacy jak zatrucie tlenkiem węgla, również tego potrzebują.


  • Drugi dotyczy opieki zdrowotnej. Na przykład u osób w średnim i starszym wieku, kobiet w ciąży i uczniów pod wysokim ciśnieniem, krótkotrwałe reakcje niedotlenienia mogą wystąpić po ciężkim spożyciu fizycznym lub psychicznym. W tej chwili potrzebny jest generator koncentratora tlenu, aby uniknąć długotrwałych skutków spowodowanych tymczasowym niedotlenie niem.


  • Trzeci jest głównym urządzeniem dla małych i średnich szpitali. Na przykład niektóre odległe obszary górskie, obszary górskie i obszary wysokogórskie są podatne na niedotlenienie. Jeśli medyczny generator koncentratora tlenu nie jest wyposażony, mogą wystąpić niepotrzebne obrażenia, gdy konieczne jest ich późniejsze użycie.