country
Skontaktuj się z nami
Sprawy wymagające uwagi podczas korzystania z monitora EKG

Sprawy wymagające uwagi podczas korzystania z monitora EKG

Ⅰ. Zalety monitora EKG


Monitor EKG jest praktycznym precyzyjnym instrumentem medycznym w szpitalach, który może jednocześnie monitorować aktywność pacjenta. Monitor EKG ma takie funkcje, jak gromadzenie i przechowywanie informacji EKG, inteligentna analiza i wczesne ostrzeganie. Co więcej, ma cechy precyzyjnego monitorowania, sterowania ekranem dotykowym, whihc jest prosty i wygodny.


Tak. Środki ostrożności podczas korzystania z monitora EKG


1. Jeśli występuje regularna aktywność przedsionkowa, należy wybrać ołów z dobrym wyświetlaczem fali P.


2. amplituda QRS powinna wynosić> 0,5 mV, aby uruchomić zliczanie tętna.


3. EKG monitor jest tylko do monitorowania zmian rytmu serca i tętna. Jeśli chcesz przeanalizować nieprawidłowość odcinka ST i bardziej szczegółowo obserwować zmiany w EKG, powinieneś wykonać konwencjonalne EKG ołowiane.


4. gdy alarm występuje podczasCiągłe monitorowanie EKG, Jeśli linia jest wyświetlana na ekranie oscyloskopu lub nasycenie krwi tlenem nie jest wyświetlane, rozważ:


(1) Czy przewód zasilający jest uszkodzony, czy bicie serca dziecka się zatrzymuje.


(2) Czy elektroda lub sonda jest wyłączona.


5. Pielęgniarka najpierw obserwuje stan pacjenta, niezależnie od tego, czy szybkie tętno jest związane z prędkością płynu, gorączką czy suchością ciała; czy wolne tętno jest związane z bezdechem i płytkim oddycha niem.


6. Wyeliminuj zakłócenia.


7. dziecko powinno leżeć nieruchomo i płytki elektrody powinny być mocno przymocowane.


8. monitor EKG powinien być umieszczony z dala od ściany.


9. łóżko chorego i pacjent powinien opuścić ścianę.


10. musi być pewna odległość między innymi urządzeniami elektrycznymi i monitora EKG.


11. Przewód uziemiający musi być całkowicie uziemiony, aby uniknąć wycieku maszyny i wpłynąć na bezpieczeństwo osobiste.


12. Ekran monitora EKG należy wycierać 95% wacikami alkoholowymi co tydzień.