country
Skontaktuj się z nami
Drut prowadzący PTCA do interwencji wieńcowej

Drut prowadzący PTCA do interwencji wieńcowej

Rodzaje przewodnikówPTCA, które można wykorzystać do interwencji wieńcowej. Powodzenie operacji zależy od możliwości manipulowania przewodem prowadzącym do i przez zwężenie tętnicy wieńcowej, a także zdolności przewodu prowadzącego jako kolejnego urządzenia do dostarczenia toru. Idealny drut prowadzący można łatwo skręcać i manipulować przez kręte tętnice wieńcowe bez powodowania urazów, ale nadal zapewnia wystarczającą sztywność do dostarczania stosunkowo nieelastycznych stentów.


Teraz prawie wszystkie przewody PTCA mają średnicę 0,014 cala. Większość operatorów wybierze linię ogólną lub „ koń pociągowy ”dla większości interwencji. Zapewnij „ dodatkowe wsparcie ”, hydrofilową powłokę lub zwężający się drut PTCA, który może być używany w szczególnych sytuacjach, takich jak zginanie naczyń krwionośnych, zwapnienie i całkowita okluzja.


1. przewód prowadzący PTCA jest wykonany ze stali nierdzewnej lub nitinol centrum wału


Drut rdzeniowy nitinolu jest bardziej odporny na rycie niż drut rdzeniowy ze stali nierdzewnej, z mniejszą reakcją na moment obrotowy. Różne powłoki są „ rozpylane ”lub „ kapione” na druty w celu zmniejszenia tarcia. Wytrzymałość końcówki różni się w zależności od drutu, co skutkuje sztywniejszą lub bardziej miękką końcówką cewki sprężyny.


Długość stożka drutu rdzeniowego zmieni również charakterystykę drutu: jeśliDrut prowadzący PTCADrut rdzeniowy rozciąga się na dystalny koniec, co spowoduje, że końcówka drutu będzie twardsza niż drut rdzeniowy szybko stanie się cieńszy przed końcówką, zapewniając tej pierwszej przewagę techniczną zwrotnicy. W przypadku przewlekłej całkowitej okluzji hydrofilowa końcówka powłoki polimerowej zmniejsza tarcie, ułatwiając przejście przez bardzo wąskie zmiany i kręte struktury anatomiczne. Jednak ta przewaga wiąże się z kosztem zwiększenia ryzyka perforacji linii i międzywarstwy.


2. moment obrotowy odpowiedź jest ważną cechą PTCA przewodnik drutu


Reakcja momentu obrotowego odnosi się do przenoszenia obrotów od operatora do końcówki prowadnicy PTCA. Pożądana jest reakcja momentu obrotowego jeden do jednego, a ta cecha jest jedną z najważniejszych cech dla lekarzy przy wyborze drutu. Struktura rdzenia do końcówki poprawia kontrolę momentu obrotowego, a specyficzna konstrukcja stożka wpływa również na reakcję momentu obrotowego.


Często zdarza się, że urządzenia są trudne do dostarczenia w zakrzywionych, ukośnych i zwapnionych naczyniach krwionośnych. W takim przypadku pomocne może być również rozpoczęcie od linii „ dodatkowego wsparcia ”lub zastąpienie linii „ głównej siły” tą samą linią, ponieważ zwiększona sztywność linii nośnej może pozwolić na urządzenie przenoszące w sytuacjach, w których nie można osiągnąć linii „ głównej siły ”. Jednak jest mało prawdopodobne, aby dodatkowy przewód podtrzymujący podążał ścieżką naczynia krwionośnego i może powodować odchylenie drutu, co dodatkowo utrudnia dostarczanie urządzenia. Ponadto przesuwanie drugiego drutu („ drutu kumpla ”) może pomóc wyprostować sekcję zygzakowatą i ułatwić urządzenie dostarczające.


Obie te techniki mogą znacząco skorygować wcześniej silnie nachylone tętnice wieńcowe, co prowadzi do rozwoju tzw. „ Pseudo-zmian ”. Nie należy ich mylić z prawdziwym zwęże niem. Po przywróceniu naturalnego kąta naczynia krwionośnego wycofanie drutu prowadzącego na bliższym końcu zgięcia potwierdzi, że nie są to prawdziwe zmiany.