country
Skontaktuj się z nami
Specyficzna klasyfikacja stentów wieńcowych

Specyficzna klasyfikacja stentów wieńcowych

Od czasu zastosowania klinicznego stenty wieńcowe rozwijały się szybko i są coraz częściej stosowane. Obecnie stały się głównym środkiem rewaskularyzacji mięśnia sercowego. W laboratoriach cewnikowania serca wielu szpitali stenty wieńcowe są wszczepiane w 80% przezskórnych interwencji wieńcowych.


Ⅰ. Przyczyny implantacji stentów wieńcowych


1. obrazy angiograficzne po implantacji stentów wieńcowych są bardzo dobre, a wyniki w ostrej fazie są dobre;


2. Ponieważ stenty wieńcowe mogą leczyć ostrą lub bliską okluzję spowodowaną rozszerzeniem balonu, bezpieczeństwo terapii interwencyjnej znacznie się poprawiło;


3. Stenty wieńcowe mogą zmniejszyć częstość restenozy i poprawić długoterminowe rokowanie pacjentów;


4. implantacja stentu wieńcowego jest łatwy w obsłudze;


5. zastosowanie stentu wieńcowego może skrócić czas operacji;


6. W przypadku złożonych zmian wyniki dylatacji balonu są często niezadowalające, a implantacja stentu wieńcowego może uzyskać zadowalające wyniki. Te szeroko rozpowszechnione zastosowania przypisuje się ulepszeniu technologii stentu wieńcowego, dogłębnemu zrozumieniu uszkodzeń ścian naczyń w wszczepionych stentach wieńcowych oraz zaawansowaniu uzupełniającej terapii lekowej.


Tak. Jakie są rodzaje stentów wieńcowych?


W praktyce klinicznej istnieje wiele rodzajów stentów. Istnieje wiele sposobów klasyfikowania stentów. Ze względu na różne konstrukcje stentów można je podzielić na ściany, stenty rurowe, stenty ranne i stenty pierścieniowe.


Według różnych materiałów stentowych można go podzielić na stenty ze stali nierdzewnej 316L, stenty niklowe i stenty tantalowe. Zgodnie z różnymi metodami dostarczania, jest on podzielony na stenty z możliwością rozbudowy balonu i stenty z możliwością rozbudowy.


Różne stenty są projektowane zgodnie ze specjalnymi celami, takimi jak stenty odpowiednie do zmian bifurkacyjnych i stenty odpowiednie dla gałęzi oraz stenty z błonami do tętniaków wieńcowych lub perforacji.


Klasyfikacja (według różnych kryteriów) stentów wieńcowych:


1. metody implantacji: samorozprężanie (powszechnie stosowane do interwencji tętnicy szyjnej) i rozszerzanie się balonu (najczęściej stosowane klinicznie);


2. Konstrukcja stentu: typ siatki (przestarzały), typ uzwojenia (przestarzały), typ rurowy (najczęstsze zastosowanie kliniczne) i typ pierścienia;


3. Rozmiar oczek: zamknięta pętla, otwarta pętla;


4. Materiały stentowe: stenty ze stali nierdzewnej 316L (najczęściej stosowane klinicznie), stenty niklowe, stenty tantalowe, stenty kobaltowo-chromowe i biodegradowalne stenty wykonane z wysokocząsteczkowych polimerów (mogą reprezentować przyszłość stentów, ale nadal istnieje wiele problemów: siła wspierająca), szybkość degradacji, A niejednorodność degradacji prowadzi do problemu fragmentacji stentu);


5. specjalne stenty: stenty powlekane, stenty membranowe, stenty biodegradowalne, stenty zmiany bifurkacyjnej itp.;


6. Stenty uwalniające leki i stenty uwalniające leki (stenty z gołego metalu).


Obecnie uważa się, że idealny stent wieńcowy powinien mieć następujące cechy:


1. Elastyczny;


2. Dobra identyfikowalność;


3. profil jest mały;


4. nieprzezroczyste do prześwietlenia; (5) przeciwzakrzepowe;


5. Dobra biokompatybilność;


6. Niezawodna wydajność ekspansji;


7. Dobre wsparcie;


8. dobry zasięg;


9. Mała powierzchnia;


10. Zgodnie z mechaniką płynów.


Wśród obecnie stosowanych stentów żaden ze stentów nie może w pełni spełnić wszystkich wyżej wymienionych cech. Każdy stent ma swoją własną charakterystykę. Znajomość cech różnych stentów wieńcowych jest gwarancją sukcesu terapii interwencyjnej.