country
Skontaktuj się z nami
Rodzaje badań w punkcie opieki i ich znaczenie kliniczne

Rodzaje badań w punkcie opieki i ich znaczenie kliniczne

POCT (Point of Care Testing) to metoda testowania wykorzystująca przenośne instrumenty analityczne i towarzyszące im odczynniki w celu uzyskania szybkich wyników w miejscu pobierania próbek. Zawiera trzy elementy: „ natychmiastowy ”, co oznacza szybkie testy w momencie wystąpienia pacjenta; „ na miejscu”, co oznacza badanie przy łóżku w miejscu pobierania próbek lub w miejscu pacjenta; a operatorem może być nieprofesjonalny tester, a nawet badany pacjent.

Kluczowe technologie POCT obejmują technologię chemii suchej, technologię złota koloidalnego, technologię immunofluorescencji, technologię immunofluminescencji chemiluminescencyjnej, technologię elektrochemiczną, technologię mikroprzepływową i technologię mikromacierzy.

Ja. Rodzaje POCT: Zapalenie

Znaczenie natychmiastowych testów dla białka C-reaktywnego całego procesu (konwencjonalny CRP hsCRP):

 1. Identyfikacja kategorii zakażeń: CRP jest znacznie podwyższony w zakażeniach bakteryjnych (zwykle wyższych niż 25 mg/l), ale nie w infekcjach wirusowych (zwykle nie wyższych niż 25 mg/l), dostarczenie ważnych dowodów do identyfikacji zakażeń we wczesnym stadium oraz wskazówek dotyczących leków klinicznych w odpowiednim czasie.

 2. Monitorowanie stanu choroby: Stopień uniesienia CRP odzwierciedla zakres, nasilenie i aktywność tkanki zapalnej i infekcji.

 3. Monitorowanie infekcji: Ciągłe podwyższenie CRP może być stosowane jako wskaźnik oceny zakażeń pooperacyjnych lub poporodowych, zmniejszając częstość zakażeń szpitalnych.

 4. Obserwacja, wskazówki i monitorowanie skuteczności antybiotyków: CRP jest najbardziej ekonomicznym wskaźnikiem leczenia antybiotykami w ostrych chorobach zakaźnych, unikając nadużywania antybiotyków i lekooporności.

 5. Ocena ryzyka i wytyczne dotyczące chorób sercowo-naczyniowych: ultra-czuły CRP jest niezależnym czynnikiem ryzyka poza lipidami, a niektóre badania wykazały, że osiągnięcie standardu dla ultraczułego CRP jest ważniejsze niż osiągnięcie standardu dla lipidów we krwi.

Znaczenie natychmiastowego testowania prokalcytoniny (PCT):

 1. Diagnostyka różnicowa bakteryjnych chorób zapalnych i gorączki nieznanego pochodzenia;

 2. Diagnostyka różnicowa żółciowego i bakteryjnego zakaźnego zapalenia trzustki;

 3. Diagnostyka różnicowa bakteryjnego i wirusowego zapalenia opon mózgowych u noworodków i dzieci;

 4. Diagnostyka różnicowa ostrego odrzucenia narządu i zakażeń po przeszczepie;

 5. Diagnostyka różnicowa infekcji bakteryjnej w chorobach autoimmunologicznych z ostrymi reakcjami zapalnymi;

 6. Rozpoznanie zakażeń bakteryjnych u pacjentów z leukopenią;

 7. Rutynowa diagnoza i monitorowanie zakażeń po poważnej operacji;

 8. Monitorowanie zakażeń u pacjentów z wieloma urazami;

 9. Wykrywanie infekcji dróg moczowych.

II. Rodzaje POCT:

Serce Znaczenie natychmiastowych testów na N-końcowy pro-mózgowy peptyd natriuretyczny (NT-proBNP): Wzrost w pewnym stopniu wskazuje na ryzyko niewydolności serca, który należy ocenić w połączeniu z wiekiem pacjenta i innymi czynnikami.

Znaczenie natychmiastowych testów na troponinę serca I (cTnl), mioglobinę (MYO) i izoenzym kinazy kreatynowej (CK-MB): Wzrost wskazuje na ryzyko zawału mięśnia sercowego.

III. Rodzaj natychmiastowego wykrywania: Guz

Znaczenie natychmiastowego wykrywania alfa-fetoproteiny (AFP): Podwyższone poziomy sugerują możliwy rak wątrobowokomórkowy, potworniak jądra itp. Można go również zaobserwować w łagodnych chorobach, takich jak zapalenie wątroby, marskość wątroby lub prenatalne badania przesiewowe w kierunku zespołu Downa, rozszczepu kręgosłupa itp.

Znaczenie natychmiastowego wykrywania antygenu specyficznego dla prostaty (PSA): Wczesne badania przesiewowe w kierunku raka prostaty.