country
Skontaktuj się z nami
Wprowadzenie do właściwości i materiałów cewników

Wprowadzenie do właściwości i materiałów cewników

1. Cewniki stale się rozwijają


Wraz z rozwojem technologii diagnostyki i leczenia cewników kliniczne stosowanie cewników rozwija się z dnia na dzień, a zapotrzebowanie również rośnie. Według niekompletnych statystyk istnieje obecnie ponad 120 rodzajów cewników stosowanych w urologii na samym świecie, a do diagnostyki i leczenia układu sercowo-naczyniowego, mózgowo-naczyniowego stosuje się ponad 100 cewników, guz i inne choroby.


2. wprowadzenie właściwości cewnika i materiałów


Istnieje wiele rodzajów materiałów cewnika i istnieje ponad kilkadziesiąt organicznych materiałów polimerowych stosowanych w medycznych produktach z tworzyw sztucznych i są one stosowane w produktach do różnych celów o ich różnych właściwościach. Materiały biomedyczne odnoszą się do materiałów o specjalnych właściwościach i specjalnych funkcjach, które są stosowane w dziedzinach medycyny i opieki zdrowotnej, takich jak narządy ludzkie, naprawa chirurgiczna, rehabilitacja fizykoterapii, diagnostyka, badanie i leczenie chorób, i nie powodują niekorzystnego wpływu na ludzkie tkanki i krew. Plastik cewnika medycznego jest syntetycznym materiałem polimerowym o pewnej biokompatybilności.


Z historii produkcji cewników prawie wszystkie materiały, które można wykorzystać do wytwarzania produktów rurowych, zostały wykorzystane przezCewniki firmy. Materiały te obejmują: kauczuk silikonowy, poliuretan i jego kopolimery blokowe, politetrafluoroetylen, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, polimetylometakrylan, poliuretan, politereftalan etylenu, nylon , ABS i poliwęglan.


Jako dostawca cewników, Lepu Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd wykorzystuje zaawansowaną technologię do opracowywania wysokiej jakości cewników, zapewniając zdrowie wielu pacjentom na całym świecie.