country
Skontaktuj się z nami
Zasada działania i analiza użycia zszywacza chirurgicznego

Zasada działania i analiza użycia zszywacza chirurgicznego

Wraz z poprawą naszego poziomu ekonomicznego i ciągłym postępem w technologii medycznej, warunki medyczne i obiekty szybko się rozwijają. Zszywacze medyczne są powszechnie stosowane w specjalnych populacjach i są urządzeniami używanymi podczas operacji w celu zastąpienia tradycyjnego szycia ręcznego.


Zszywacz medyczny składa się głównie z zacisku magazynu gwoździ, łącznika gwoździa, prostej rurki, pokrętła regulacyjnego, uchwytu do wypalania, ruchomego uchwytu, stałego uchwytu, przycisku przełączającego, wyświetlacz noża, przycisk resetowania i zszywacz medyczny. W porównaniu z tradycyjnym szwem ręcznym, zszywacze medyczne charakteryzują się szybkimi szwami, prostą obsługą, wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa, niskim nawrotem i niskimi powikłaniami chirurgicznymi. Mogą skutecznie poprawić wydajność personelu medycznego i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.


Jak działa zszywacz medyczny?


Zszywacze są powszechnie używanymi urządzeniami medycznymi w operacjach chirurgicznych o szerokim zakresie zastosowań klinicznych i różnych typach. Jednak ich podstawowa zasada działania opiera się na wzorze zszywek w kształcie litery B. Biorąc za przykład zszywacz laparoskopowy, składa się głównie ze zszywacza, uchwytu, elementu transmisyjnego itp. W pudełku zszywek znajduje się ostrze, które jednocześnie uzupełnia sekcję tkanki i zszywki. W pudełku zszywek znajduje się 6 rzędów zszywek. Po przecięciu tkanki 3 rzędy zszywek po każdej stronie wyginają się w kształt litery „ B ”pod przyczółkiem i kończą zszywanie tkanki.


Jak korzystać ze zszywacza chirurgicznego?


Zszywacze do skóry są powszechnymi narzędziami chirurgicznymi używanymi do mocnego łączenia ze sobą ściętej skóry lub tkanek. Mogą zapewnić mocne zamknięcie w miejscu nacięcia, zmniejszyć częstość nawrotów rany i skrócić czas gojenia, a także zmniejszyć uraz podczas operacji i poprawić wyniki chirurgiczne.


Kroki, aby użyć zszywacza do skóry to:


1. Przygotowanie: Przed zabiegiem należy przygotować zszywacz skóry, w tym czyszczenie i dezynfekcję stołu chirurgicznego oraz przygotowanie niezbędnych środków dezynfekujących i sprzętu chirurgicznego.


2. Umieść zszywacz skóry w miejscu nacięcia: Umieść jeden koniec zszywacza skóry po jednej stronie nacięcia, a drugi po drugiej stronie i zaciśnij go mocno.


3. Zablokuj zszywacz skóry: podciągnij mechanizm blokujący zszywacza skóry, aby mocno zacisnąć dwa końce zszywacza skóry w miejscu nacięcia, aby zapobiec przesuwaniu się podczas procesu zszywania.


4. Sprawdź wynik zszywania: Sprawdź, czy nacięcie zostało całkowicie zszyte. Jeśli tak nie jest, użyj zszywacza skóry, aby ponownie zszywać nacięcie.


5. Usuń zszywacz skóry: Po sprawdzeniu wyniku zszywania należy usunąć zszywacz skóry, aby uniknąć wpływu na gojenie się skóry lub tkanek.


6. czyszczenia i dezynfekcji: po usunięciu skóry zszywacz, musi być oczyszczone i zdezynfekowane, aby uniknąć zanieczyszczenia i transmisji wirusa.


Zastosowania zszywacza chirurgicznego


Zszywacze chirurgiczne są używane w operacjach chirurgicznych, aby szczelnie zszywać krawędzie nacięć, zmniejszając uszkodzenia tkanek, poprawiając jakość operacji i skracając okres rekonwalescencji. Może być stosowany do skóry, mięśni, narządów, naczyń krwionośnych i mocowania implantów.